ขั้นตอนการสมัคร/เปลี่ยนเลขที่บัญชีสำหรับหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติกับ บล.ไทยพาณิชย์

TH EN    


บริการ "สมัคร/เปลี่ยนเลขที่บัญชีสำหรับหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติกับ บล.ไทยพาณิชย์" เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ www.scbsonline.com สามารถสมัึครหรือเปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคารของลูกค้าที่ต้องการเปิดใช้บริการฝากเงินวางหลักประกันเข้าบัญชีหุ้น(SIPS) หรือ หักชำระค่าซื้อ/รับค่าขายหุ้น(ATS) ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถทำรายการได้ในช่วงเวลา 8.00 - 16.30 น.

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อล๊อกอินเข้าสู่ระบบ SCB Easy Net แล้ว จะพบเมนู การลงทุน และ คลิกที่เมนูย่อย Easy Stock ดังรูป


ขั้นตอนที่ 2 ภายใต้เมนู "Easy Stock" คลิกเมนู "แก้ไขข้อมูล" ดังรูป

ขั้นตอนที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารที่สมัครบริการ SIPS, ATS, e-Dividend" คลิกลิงค์ "เปลี่ยนเลขที่บัญชี" หรือ "คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครบริการ" ดังรูป

ขั้นตอนที่ 4 หน้าจอจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ กรุณาอ่าน และ คลิกเครื่องหมายถูกเพื่อยืนยัน และคลิก "OK" ดังรูป

Step 1

ขั้นตอนที่ 5 กรุณาเลือกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ต้องการให้ส่ง OTP (One Time Password) เพื่อยืนยันตัวตน และ นำหมายเลข OTP (ตัวเลข 6 หลัก ที่ได้รับทาง SMS) มากรอกในแบบฟอร์มและกด "OK" ดังรูป

Step 2

ขั้นตอนที่ 6 กรุณาเลือก เลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ(SIPS / ATS) และรับเงินปันผล และ คลิก "Confirm" ดังรูป

Step 3

ขั้นตอนที่ 7 หน้าจอจะแสดงข้อมูล เพื่อให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง และ คลิกเครื่องหมายถูกเพื่อยืนยัน โดยการ คลิก "Confirm" ดังรูป

Step 4

ขั้นตอนที่ 8 หน้าจอ จะแจ้งว่า ท่านได้ทำรายการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติและรับเงินปันผลเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บล.ไทยพาณิชย์ จะทำการอนุมัติบริการหักบัญชีอัตโนมัติและรับเงินปันผลภายใน 2 วันทำการ

Step 5

ขั้นตอนที่ 9 ท่านสามารถเก็บเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ(SCB Direct Debit)ของธนาคารไว้เป็นหลักฐาน โดย "คลิกที่นี่" ตามภาพในขั้นตอนที่ 8 จะได้เอกสารดังรูปตัวอย่างด้านล่างนี้

เอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไข

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร. 02-949-1234 หรือ Email : scbsonline@scb.co.th ในเวลาทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30 – 17:30 น)

หมายเหตุ:
1. บล.ไทยพาณิชย์ จะทำการอนุมัติบริการหักบัญชีอัตโนมัติและรับเงินปันผลภายใน 2 วันทำการ หลังจากได้รับข้อมูลจากธนาคาร
2. ประเภทบัญชีธนาคารที่สามารถสมัครบริการ SIPS, ATS, e-Dividend ได้ ต้องเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ที่มีชื่อบัญชีเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอเปิดบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์เท่านั้น ไม่สามารถใช้ประเภทบัญชีเงินฝากประจำ และ บัญชีเงินฝากออนไลน์ และ ชื่อบัญชีระบุ เพื่อ, ระบุ และ/หรือ ได้
3. กรณีไม่พบเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ท่านสามารถเพิ่มเลขที่บัญชีธนาคารของท่านได้ที่ เมนูหน้าแรก เลือก เพิ่มบัญชี SCB ของตนเองอัตโนมัติ
4. ATS หรือ Automatic Tranfer System ใช้สำหรับบัญชี Cash(วงเงิน) ซึ่งระบบจะทำการหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า ในวันที่ครบกำหนด (T+2)
5. SIPS หรือ SCB Internet Payment System ใช้สำหรับบัญชี Cash Balance(Prepaid) โดยลูกค้าสามารทำรายการโอนเงินเรียลไทม์ได้ที่ www.scbsonline.com เมนู SIPS Deposit / SIPS Withdraw
6. e-Dividend คือบริการโอนเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการรับเงินปันผล/ ดอกเบี้ยจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ณ วันถึงกำหนด แทนการรับเช็ค